ابابصیر: مؤسسه آموزشی نابینایان

ابابصیر با نیم سده فعالیت، سند افتخار و مباهات برای نه تنها ایران و ایرانیان بلکه برای شیعه و روحانیت خدمتگزار و عزت و افتخار برای خود نابینایان است ...

اقدس کاظمی: داوری و نگرش‌ها

ویژگی اصلی این کتاب بازشناسی شخصیت، آثار و افکار و اشعار خانم کاظمی در آینه داوری‌ها و تحلیل‌های نخبگان است ...

فرهیخته و فعال مدنی خانم اقدس کاظمی، زندگی‌نامه و کارنامه ویژه فعالیت‌های معلولیتی

خانم کاظمی بنیانگذار چند مدرسه مثل دبیرستان آزرمیدخت و اولین ...

لطف دوست: مجموعه اشعار سید محمد کاظم مجاب و درباره‌ها

این کتاب شامل اشعاری است که مرحوم مجاب طی چند سال سروده و در مجالس مختلف خوانده ...

حاصل عمر: زندگی‌نامه و فعالیت‌های سید محمد کاظم مجاب

این مجموعه یادواره‌ای‌ است برای حق شناسی از مرحوم مجاب که سهمی در دین‌مداری نسل امروز دارد ...

فقیه و مدرس نابینا: آیت الله سید محمدرضا امام جزایری

این کتاب به معرفی شخصیتی می‌پردازد که به‌رغم نابینایی، درس خارج حوزه را به عنوان عالی‌ترین مرحله علمی ...

سالشمار زندگی، فعالیت‌ها، خدمات و درباره‌های جبار باغچه‌بان

اطلاعات این کتاب از نظر زمانی از 1264 یعنی تولد تاکنون را شامل می‎شود و شامل شش قسمت است ...

ثمینه باغچه‌بان: خادم فرهنگ و جامعه

این کتاب شامل آثار و اسنادی است که درباره ثمینه باغچه بان طی چند دهه عرضه شده است ...

حقوق معلولان: بر اساس تفسیر استاد محمد تقی شریعتی

کتاب حاضر بررسی دیدگاه‌های مرحوم محمدتقی شریعتی درباره سوره عَبَسَ را بررسی می‌کند ...

آسیب‌شناسی اشتغال معلولان ایران

در این کتاب می‌خواهیم بدانیم طرح دولت چه مشکلاتی دارد و طرح‌های مردمی چه موانعی دارد ...

حقوق معلولان از نظر قرآن کریم: آراء تفسیری سید محمود طالقانی

کتاب حاضر بررسی دیدگاه‌های آیت الله سید محمود طالقانی درباره سوره عَبَسَ را بررسی می‌کند ...

از رسم المصحف تا رسم بریل

کتاب حاضر درصدد است مسائل جاری در قرآن مبدأ برای بریل سازی را بازشناسی نماید و به آسیب‌شناسی آن بپردازد ...

احمد پوستچی: فعال در عرصه آموزش و پرورش نابینایان قم

در این کتاب تلاش شده علاوه بر معرفی مرحوم پوستچی تاریخ تحولات آموزش و پرورش استثنایی قم را هم ...

مأخذشناسی جامع فقه اسلامی

آثار فقه و حقوق اسلامی از ابتدای صنعت چاپ تا پایان سال 1383، پژوهشکده فقه و حقوق، پنج جلد ...

مأخذشناسی منطق فهم دین

این کتاب به منابع و مآخذ مرتبط با منطق فهم دین می پردازد. این منابع هرچند با حوزه های مختلف علمی در ارتباط اند و ...