دیدارها و جلسات

بازدید حجت الاسلام سلیم الجبوری مدیر مجله الأرشیف عراق/ دفتر فرهنگ معلولین، 1392
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

بازدید حجت الاسلام دهسرخی رئیس شعبه موسسه آل البیت(ع) در کشور گرجستان از دفتر فرهنگ معلولین، 1392
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

بازدید آقای دکتر حبيب الله عظیمی معاونت کتابخانه ملی ایران و معاونان/ دفتر فرهنگ معلولین، 1390
ادامه مطلب