دیدارها و جلسات

بازدید آقایان احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران، علی اکبر جمالی مدیر انجمن نابینایان ایران و سید رضا حسینی امین از غرفه دفتر فرهنگ معلولین در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، رمضان 1393
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

بازدید آقای دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت ‌الاسلام محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت از غرفه دفتر فرهنگ معلولین در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، رمضان 1393
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

بازدید مسئولین طرح آموزش زبان اشاره به مبلغین و توسعه تبلیغ دینی در جامعه ناشنوایان، حجت الاسلام رفعتی و آقای بهزاد اشتری از دفتر فرهنگ معلولین، 1393.
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

بازدید آقایان غلامرضا امیرخانی معاونت کتابخانه ملی ایران، سید محمود سادات بیدگلی مدیرکل امور خطی کتابخانه ملی، احسان‌الله شکراللهی معاون اداره کل کتاب‌های خطی کتابخانه ملی و سید رضا حسینی امین از دفتر فرهنگ معلولین، 1393.
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

بازدید آقای ثاقب اکبر رئیس موسسه فرهنگی و هنری البصیرة پاكستان و معاونان ایشان از دفتر فرهنگ معلولین، 1392.
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

بازدید آقایان دکتر فضل الله صلواتی استاد دانشگاه اصفهان و حجت الاسلام والمسلمین محمود صلواتی محقق و مؤلف از کتابخانه تخصصی معلولین، 1392.
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

هیئت بازدیدکننده از مصر- قاهره/ شامل برخی از محققان و نویسندگان ایران آقایان مهدی مهریزی، مروارید، تبریزیان، محمدعلی مهدوی راد، رسول جعفریان، سروش و ...
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

بازدید آقایان محمد نوری، سید حیدری، یداله سعدی و بهزاد اشتری از کتابخانه و آرامگاه آقا بزرگ تهرانی در نجف اشرف
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

بازدید آقایان ابوالفضل حافظیان، سید جعفر اشکوری، سید مصطفی مطبعه چی و پژوهشگری از ترکیه/ دفتر فرهنگ معلولین، 1391
ادامه مطلب