دیدارها و جلسات

اولین جلسه شورای قرآنی ناشنوایان و ملاقات با حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی - 3 مهر 1396
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

نشست با بنیاد قم پژوهی و تعدادی از شخصیت‌های فرهیخته شهر قم - دفتر فرهنگ معلولین، 11 مرداد 1396
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

نشست با همکاران و دوستان قدیمی مرحوم استاد رضا قلی شهیدی - کانون ناشنوایان ایران، 27 خرداد 1396
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

دیدار با حجت الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی همراه با خانواده آیت الله روشندل مرحوم مجاب - 11 آذر 1395
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

نشست دوستانه با استاد علی رفیعی - دفتر فرهنگ معلولین، 6 آذر 1395
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

دیدار با آیت الله سید حسن خمینی - محل ملاقات‌های مرقد امام خمینی(ره)، 5 آبان 1395
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

نشست تصویب آیین نامه یکسان سازی نگارش قرآن بریل - مرکز طبع و نشر قرآن کریم، 1 مهر 1395
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

نشست با مجمع محققین و مدرسین اصفهان - دفتر فرهنگ معلولین، 7 مهر 1395
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

جلسه با حاج مصطفی جعفر رئیس جماعت خوجه لندن - دفتر فرهنگ معلولین، 8 فروردین 1395
ادامه مطلب