دیدارها و جلسات

نشست با جمعی از ناشنوایان نخبه تهران - بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 7 خرداد 1397
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

نشست با معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 6 خرداد 1397
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

نشست با تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران - دفتر فرهنگ معلولین، 4 بهمن 1396
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

جلسه با معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دفتر فرهنگ معلولین، 26 دی 1396
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

نشست با انجمن فرزانگان قم - دفتر فرهنگ معلولین، 20 آبان ماه 1396
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

جلسه با رئیس اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم - سه شنبه 15 اسفند 1396
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

نشست با معاونت پژوهش حوزه های علمیه کشور - نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مراکز حوزوی، 26 آذر 1396
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

نشست با کمیسیون فرهنگی شورای شهر استان قم - ساختمان شورای شهر، دوشنبه 18 دی‌ماه 1396
ادامه مطلب

دیدارها و جلسات

نشست با جمعی از فرهنگیان ناشنوا قم و تهران - دفتر فرهنگ معلولین، 28 مهر 1396
ادامه مطلب