نشست با همکاران و دوستان قدیمی مرحوم استاد رضا قلی شهیدی – کانون ناشنوایان ایران، 27 خرداد 1396

IMG_3354

ادامه مطلب

دیدار با حجت الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی همراه با خانواده آیت الله روشندل مرحوم مجاب – 11 آذر 1395

ادامه مطلب

نشست دوستانه با استاد علی رفیعی – دفتر فرهنگ معلولین، 6 آذر 1395

IMG_7004

ادامه مطلب