جلسه با رئیس اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم - سه شنبه 15 اسفند 1396

03-1

ادامه مطلب

نشست با معاونت پژوهش حوزه های علمیه کشور – غرفه دفتر فرهنگ معلولین در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مراکز حوزوی، مصلی قدس قم، 26 آذر 1396
IMG12061216

ادامه مطلب

نشست با کمیسیون فرهنگی شورای شهر استان قم - ساختمان شورای شهر، دوشنبه 18 دی‌ماه 1396

IMG_8541

ادامه مطلب