دیدارها و جلسات

در می 4th, 2015, نوشته شده در: برخی دیدارها و جلسات توسط

بازدید آقایان غلامرضا امیرخانی معاونت کتابخانه ملی ایران، سید محمود سادات بیدگلی مدیرکل امور خطی کتابخانه ملی، احسان‌الله شکراللهی معاون اداره کل کتاب‌های خطی کتابخانه ملی و سید رضا حسینی امین از دفتر فرهنگ معلولین، 1393.

بدون نظر به “دیدارها و جلسات”

ارسال نظر و پیشنهاد