دیدارها و جلسات

در دسامبر 25th, 2018, نوشته شده در: برخی دیدارها و جلسات توسط

نشست با جمعی از ناشنوایان نخبه تهران - بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، مصلی تهران، غرفه دفتر فرهنگ معلولین، 7 خرداد 1397

01

 

بدون نظر به “دیدارها و جلسات”

ارسال نظر و پیشنهاد