دیدارها و جلسات

در دسامبر 25th, 2018, نوشته شده در: برخی دیدارها و جلسات توسط

نشست با معاونت پژوهش حوزه های علمیه کشور – غرفه دفتر فرهنگ معلولین در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مراکز حوزوی، مصلی قدس قم، 26 آذر 1396
IMG12061216

بدون نظر به “دیدارها و جلسات”

ارسال نظر و پیشنهاد