دیدارها و جلسات

در ژانویه 17th, 2013, نوشته شده در: برخی دیدارها و جلسات توسط

بازدید حجت الاسلام دهسرخی رئیس شعبه موسسه آل البیت(ع) در کشور گرجستان از دفتر فرهنگ معلولین، 1392

بدون نظر به “دیدارها و جلسات”

ارسال نظر و پیشنهاد