دیدارها و جلسات

در می 4th, 2015, نوشته شده در: برخی دیدارها و جلسات توسط

بازدید آقایان احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران، علی اکبر جمالی مدیر انجمن نابینایان ایران و سید رضا حسینی امین از غرفه دفتر فرهنگ معلولین در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، رمضان 1393

بدون نظر به “دیدارها و جلسات”

ارسال نظر و پیشنهاد