آماده چاپ

- عطاردی نامه: فرهنگنامه نیم سده تلاش فرهنگی و فعالیت علمی، به مناسبت همایش گرامیداشت استاد عطاردی، 360 ص.
- گلچینی از معارف شیعه، سید محمد حسین طباطبایی، شرح و توضیح به انگلیسی پروفسور ویلیام چیتیک، مقدمه دکتر سید حسین نصر، تنظیم و ویرایش محمد نوری، 120 ص.
- تبلیغ دینی: گزیده تفسیر المیزان، به كوشش محمد نوری و اباذر نصر، موسسه تنظیم و نشر آثار علامه طباطبایی، 1384، 180 ص.
- دانشنامه روحانیت، 5 جلد، مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشری.
- معنویت اجتماعی: گزیده تفسیر المیزان، به كوشش محمد نوری، موسسه تنظیم و نشر آثار علامه طباطبایی، 1384، 200 ص.
- آزادی: گزیده تفسیر المیزان، به كوشش محمد نوری و اباذر نصراصفهانی، موسسه تنظیم و نشر آثار علامه طباطبایی، 1384، 100 ص.
- اسلام، دموكراسي و تجددگرايي ديني در ايران از بازرگان تا سروش (1953-2000)، 212 ص.
- دانشنامه كتاب
- دانشنامه اصفهان
- کتابشناسی پژوهش، مدیر پروژه محمد نوری، معاونت پژوهشي شوراي مديريت حوزه علميه قم، 400 ص.
- مأخذشناسي جامع فقه اسلامي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، 25 جلد، 13000 ص.
- مأخذشناسي سیدجمال الدین اسدآبادی، پدیدآورندگان آلبرت قدسی زاده و محمد نوری، 190 ص.
- مأخذشناسي شهید مطهری
- مرجع شناسی در فرهنگ اسلامی- شیعی
- امام خمینی در آینه مطبوعات جهان
- دانشنامه پروفسور عبدالجواد فلاطوری
- دانشنامه فرهنگ مکتوب عرفان و تصوف
- دانشنامه مولوی پژوهان
- زيست‌نامه: دانشنامه زيست محيطي، مركز زيست محيطي وابسته به دانشگاه قم
- دانشنامه نابینایی و نابینایان
- دانشنامه پارا المپیک
- دانشنامه وقف